První průmyslová výstava na evropském kontinentu se konala před 230 lety v pražském Klementinu

Klementinum v roce 1750 od Johanna Hiebela

Velká výstava českých průmyslových výrobků byla zahájena u příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem.

Výstavní místnost | Foto: Národní knihovna ČR

Historicky první expozice nazvaná Waarenkabinet, která měla dokumentovat tehdejší rozvoj českých manufaktur, se nacházela v letním refektáři klementinské jezuitské koleje (dnešní Všeobecná studovna). K vidění byly výrobky ze 49 průmyslových oblastí: například vzorky textilu, turnovské šperky, broušená zrcadla nebo ukázky prací pražských zlatníků.

Leopold II. s císařovnou a doprovodem navštívili výstavu 14. září a noviny dokonce přiznaly, že obě Veličenstva setrvala v Klementinu déle nežli předešlý den na slavnostním zasedání Královské české společnosti nauk a bez známek nudy.

O sto let později na počest této první úspěšné výstavy podnikatelé působící v Království českém uspořádali výstavu novou, jubilejní, která demonstrovala jejich současné úspěchy.

Šlo o monumentální akci, která změnila i podobu Prahy. Vznikly mnohé nové dominanty a atrakce, včetně Průmyslového palace, Petřínské rozhledny nebo první elektrické dráhy.

Foto: Národní knihovna ČR
klíčová slova:

Související