Rubrika "O čem se mluví": Kouření

V polovině srpna se konala v Chicagu za účasti více než čtyřtisíc odborníků ze sto dvaceti zemí světa největší konference proti zdravotním následkům kouření, jaká kdy byla uspořádána. Zazněl zde údaj, že denně zemře na následky kouření ve světě deset tisíc lidí. O tom, co je nového v oblasti kouření v České republice, vás v dnešní rubrice bude informovat Jana Peterková.

V České republice kouří zhruba třetina lidí. Před deseti lety jich bylo asi 35 procent - to znamená, že trend je sestupný. Kouřit přestávají spíše lidé starší a je neradostné , že s tímto zlozvykem začínají především mladí lidé a ženy. "Z mladých lidí ve věku od patnácti do osmnácti let kouří polovina", uvedla Eva Králíková z Ústavu hygieny a epidemilogie, podle níž je dnes kouření v České republice dětskou nemocí. Přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Luboš Petruželka v této souvislosti připomíná: V České republice je v současnosti asi 2 miliony kuřáků a za rok zemře na následky kouření přes 22 OOO lidí. Až devadesát procent zhoubných nádorů plic je spojeno s předchozím kouřením, které může zapříčinit i rakovinu horních cest dýchacích. Podle posledních studií má kouření vliv i na zvýšený výskyt nádorů u slinivky břišní, močového měchýře nebo děložního hrdla. Přednosta onkologické kliniky MUDr. Luboš Petruželka učinil ještě jedno srovnání v souvislosti s narůstajícím počtem zhoubných nádorů plic. Vraťme se ke znepokojivému jevu, kterým je v České republice stoupající počet mladistvých kuřáků. Zaznívají názory, že v boji proti kouření pomohou vyšší daně na tabákové výrobky. Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer ale soudí, že omezit kouření mladistvých zvýšením cen cigaret je málo účinná metoda. Ministr proto předložil vládě návrh, kterým by se zvýšila věková hranice prodeje cigaret ze současných 16 let o dva roky více. Ministr zdravotnictví Fišer si je vědom toho, že se situace s kouřením mladistvých po přijetí zákona okamžitě nezlepší, považuje to ale za nutný krok do budoucna. Je to podle něj otázka celospolečenského uvědomění. Dodejme, že věcný návrh "zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami", který vypracovalo ministerstvo zdravotnictví, usiluje o to, aby byly cigarety hůře dostupné, kouření na veřejných místech omezenější a prohřešky proti zákonu důrazněji postihovány. Například návrh zákona počítá nejen s přísnějšími postihy pro obchodníky, kteří při prodeji cigaret nebudou respektovat hranici 18 let, ale pamatuje i na ty, kteří mladistvým nikotin zdarma nabídnou, a to pokutou až 5000 korun. Zakázány by podle věcného návrhu zákona měly být i žvýkačky ve tvaru cigarety a zákaz kouření by měl mimo jiné platit i na zastávkách městské hromadné dopravy. Návrh tohoto zákona jistě uvítají nekuřáci. Je jich sice v české společnosti podstatně více než kuřáků, ale své právo nedýchat dým z cigaret, prosazují zatím nesnadno.