S novým školním rokem přicházejí i změny

Foto: ČTK

V úterý začal nový školní rok. Na co se letos mají učitelé i žáci připravit, to se dozvíte v pořadu Panorama.

Foto: ČTK
Do lavic poprvé usedlo okolo 118 tisíc dětí, což je více než v loňském roce. Trend, kdy přibývá dětí v mateřských a základních školách, pokračuje, naopak středním školám žáci ubývají. Prvňáky v Brně přivítala ministryně školství Kateřina Valachová (za ČSSD). Do školy se 1. září vydal také prezident Miloš Zeman, žákům na Základní škole Curieových v Praze mimo jiné prozradil, že on sám míval problémy s matematikou a jako svého nástupce by volil předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského.

Kromě přání a vzpomínek na dobu strávenou ve školních lavicích došlo i na plánované změny, které by měly tento rok ve školství nastat. Ministryně Valachová ve svém projevu připomněla, že se chce zaměřit na lepší podmínky pro pedagogy:

"Musíme také pracovat na tom, aby si lidé učitelů vážili a učitelská profese byla ve společnosti brána jako potřebné, smysluplné a respektované povolání. Jste to právě vy, kdo může udělat ze školy bezpečné místo, kde jsou všichni vítáni a každý má stejnou příležitost rozvíjet své schopnosti podle svých možností a potřeb."

Navýšení platů a podpora sportu

Ministryně plánuje navýšení učitelských platů, už od listopadu dojde k nárůstu o tři procenta. Valachová také chce, aby ve školách působilo více psychologů, asistentů pedagoga a sociálních pracovníků. Zároveň hodlá novelou zákona zamezit tomu, aby se tisíce učitelů o letních prázdninách ocitaly na úřadech práce. Praxi, kdy ředitelé, aby ušetřili, propouštějí na léto učitele a opět je zaměstnají od září, označila za nepřijatelnou. Ministryně slibuje také více peněz na sportování mládeže. Začal třeba projekt sportování dětí ve školních družinách. Zapojilo se do něj už přes 170 škol.

Kateřina Valachová,  foto: ČTK
"V těchto případech jsou vyjednány finanční prostředky pro učitele tělocviku, kteří právě velmi často, ve svém volném čase se věnují našim dětem a je to velmi často bez náležitého finančního ohodnocení. Učitelé zapojení do tohoto projektu budou ohodnoceni částkou 250 korun za hodinu."

Důraz chce klást také na začleňování různě znevýhodněných dětí do běžných škol. Tomu by měla napomoct právě finanční a personální podpora. Další novinky, které přinese školní rok 2015/2016, zmínil i předseda Asociace ředitelů gymnázií Jiří Kuhn:

"V současné době se ta změna týká hlavně takových těch nezdravých potravin, případně začlenění certifikátu, který žáci získají, do maturitní zkoušky z cizího jazyka. Až budou venku prováděcí vyhlášky, tak budeme rádi, že se pro část žáků může maturita pro část žáků změnit."

Kromě klasických škol se prvního září otevřela i první univerzitní základní škola v republice, kterou provozuje České vysoké učení technické v Praze a která navazuje na mateřskou školu. Výuka v ní se bude soustředit především na technické a přírodovědné disciplíny. Je také možné, že v budoucnu vznikne i gymnázium nebo lyceum s podobným zaměřením. Ostatně o důležitosti technických oborů se hovoří už dlouho a první školní den nebyl výjimkou. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové nově podpoří prostřednictvím Stipendia Nikoly Tesly ty studenty technických oborů na vysokých školách, kteří pocházejí z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin.