Škodaexport realizuje historicky největší český exportní projekt

Components for the power station

Česko zaznamenává nebývalý hospodářský růst. Tahounem je především export, a to samozřejmě vyžaduje nejen udržovat si konkurenceschopnost, ale také se nespoléhat jenom na evropské trhy. Ostatně o větší teritoriální diverzifikaci českého zahraničního obchodu usiluje také proexportní politika státu. V ní je za jednu z prioritních oblastí českého zájmu označena Indie. A právě v této zemi slaví v poslední době další velké úspěchy společnost Škodaexport. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Ředitel Škodaexportu Jaroslav Hubáček,  foto: Autor
"Dlouho nám naši odběratelé říkali, od vás to vezmeme, protože jste kvalitní a laciní. To platilo o bývalém Československu a dlouho i o České republice. My obchodní partnery dnes učíme, aby pochopili, že jsme kvalitní, a proto drazí. V investičních celcích to lze s úspěchem praktikovat, neboť v mezinárodních tendrech se ve vyšší ceně zohledňuje i vyšší technická kvalita,"řekl před časem Hospodářským novinám generální ředitel Škodaexportu Jaroslav Hubáček. Vzhledem k úspěšnému působení Škodaexportu na indickém trhu, si může tato sebevědomá slova dovolit. Nyní se dokonce Škodaexport připravuje v Indii na dosud největší český projekt v zahraničí, investici v hodnotě jedné miliardy dolarů. Více už nám poví Jaroslav Hubáček.

"Jedná se o to, co označujeme souhrnným názvem modernizace přístavu Nizampatman. V podstatě jde ale o čtyři projekty v jednom. Týká se tedy modernizace přístavu na východním pobřeží Indie, v Bengálském zálivu, ve státě Andhra Pradesh. Zároveň se projekt týká vybudování speciální ekonomické zóny pro místní podnikatele i pro podnikatele z České republiky. Dále projekt zahrnuje vybudování elektrárny, která bude sloužit nejen pro vlastní přístav a pro ekonomickou zónu, ale i k prodeji elektřiny do ostatních států Indie. A konečně projekt zahrnuje vybudování závodu na výrobu umělých hnojiv. Jedná se nejen o největší exportní projekt svým finančním rozsahem, ale i náplní. Ta je vlastně kombinací takového klasického exportního projektu, který jsme byli zvyklí dělat v minulosti, a developerského projektu"

Ty čtyři projekty spolu podle Jaroslava Hubáčka úzce souvisí v návaznosti na nový přístav. Ten má napomáhat rozvoji už existujícího průmyslu ve státě Andhra Pradesh a podporovat aktivity v nově vytvořené ekonomické zóně.

"Umožnit, aby dosud malý rybářský přístav byl přebudován na přístav střední velikosti pro středně velké námořní lodě."

A jaká tedy bude v celém projektu role Škodaexportu?

"Škodaexport není developer. Z toho vyplývá, že hraje v celém developerském projektu specifickou úlohu. Můžeme ji nazvat jako aranžérskou. Škodaexport má nesmírně vysokou prestiž v Indii. Působí tam už 40 let a realizoval tam celou řadu velkých investičních projektů. Jako taková prestižní společnost si může Škodaexport dovolit organizovat větší projekty i v oblastech, kde dosud nepůsobil. A to tak, že získá strategické spolupracující organizace, strategické investory. S těmi už jsme ve styku, už s nimi máme dohody, a to jak s místními, zahraničními či českými. A jsme v kontaktu se developery místními i českými."

Samotnou elektrárnu pro přístav, ekonomickou zónu i potřeby státu Andhra Pradesh, stejně jako závod na výrobu umělých hnojiv dodá Škodaexport takříkajíc na klíč.

"Ta elektrárna, to je klasika, na kterou je Škodaexport zvyklý. Působíme tam jako dodavatel na klíč, samozřejmě ve spolupráci s českými dodavateli Škoda Power z Plzně, což je výrobce turbin a turbosoustrojí, se ZVVZ Milevsko, Alstom Brno. Může dojít i ke klasické spolupráci česko-slovenské v oblasti dodávky kotlů."

Jaroslav Hubáček říká, že dosud největší český exportní projekt, vlastně ´čtyřprojekt´, je také výrazem ochoty indického státu Andhra Pradesh spolupracovat s Českou republikou. Celá záležitost totiž byla předmětem jednání premiéra Jiřího Paroubka během jeho lednové návštěvy v Indii. Hubáček ale zároveň dodává, že Škodaexport a jeho partneři musí v první řadě uvažovat tvrdě ekonomicky, protože oni přece nakonec nesou riziko podnikání. Na druhou stranu nelze určitě přehlédnout fakt, že úspěch gigantického projektu může být dobrou reklamou pro Škodaexport v celé jihovýchodní Asii a může rovněž v celé oblasti otevřít dveře i řadě českých firem. S tímto názorem Jaroslav Hubáček souhlasí. Neopomene ale podotknout.

"Musím neskromně říci, že Škodaexport už ty dveře otevřené má, protože v tom regionu dlouhodobě působí, a samozřejmě považuje za svou povinnost - ne z hlediska nějaké charity, ale ze zcela pragmatického hlediska - otevírat dveře a brát do regionu české firmy. Pro ty české firmy, které se projektu zúčastní, to samozřejmě jejich možnosti v regionu rozšiřuje. Nabízí se možnosti nejen pro firmy podílející se dodavatelsky na stavbě elektrárny, přístavu nebo závodu na výrobu umělých hnojiv, ale i pro společnosti, které mají v regionu své zájmy a které by chtěly využít právě speciální ekonomickou zónu pro to, aby v ní konkurenčně schopným způsobem realizovali své výrobky určené pak pro celý region."

Mimochodem, Škodaexport se už také stal prakticky vítězem tendru na dodávku tepelné elektrárny do indického státu Džákhand. Hodnota dodávky je téměř půl miliardy amerických dolarů. Jestliže v případě rekonstrukce přístavu a vybudování ekonomické zóny jde o historicky největší český exportní projekt, v případě této elektrárny jde o historicky největší českou zakázku. Hodnota známého obchodu na rekonstrukci elektrárny v čínském Šen Tchou byla jen poloviční.