Školy vytáhly do boje proti kyberšikaně

kybersikana.jpg

Každý desátý žák na základních školách dostává posměšné textové zprávy nebo výhružné e-maily. Do škol proto míří 1,5 milionu letáků, které mají varovat před kyberšikanou. O té zatím děti, rodiče ani učitelé ještě moc nevědí. Kampaň jim poradí, kde hledat pomoc.

Foto: Clare Bloomfield,  FreeDigitalPhotos.net
Urážlivé SMS, zesměšňující videa na webu či urážky na Facebooku nemusí být legrace - říká se tomu kyberšikana. Tato informace stojí mimo jiné na letácích, které putují ke všem žákům od 3. do 9. třídy. Děti tu najdou kontakty na Linku bezpečí i internetovou poradnu. Leták je má hlavně povzbudit, aby se nebály o kyberšikaně mluvit. Pouze 19 procent dětí se totiž se svými učiteli o tomto problému baví. Dá se předpokládat, že kyberšikana v budoucnosti dál poroste, tak jak porostou počítačové dovednosti dětí. A informace rodičů a přístup školy budou v tomto případě klíčové, říká Ivana Šatrová, ředitelka Nadace O2, která spolupracuje na projektu minimalizace šikany.

"Příčina není až tak v komunikačních technologiích, ale souvisí se vztahy a atmosférou ve škole, s postavením dítěte v kolektivu. Obecně kyberšikanu považuji za nebezpečnou, ale osobně, když jsme se dotazovali na jednotlivé formy, tak se jí děti příliš nebojí. Mají pocit, že to se jim nemůže stát. 78 procent z dětí, které byly kyberšikanovány, uvedly, že věděly, kdo byl agresor a ví, že byl ze stejné školy nebo i ze stejné třídy jako oběť."

Zákaz mobilů ve škole podle Ivany Šatrové prý nic neřeší. Děti si najdou jiný způsob. Plán nového ministra školství Josefa Dobeše, díky němuž by mohl kantor na základě smlouvy s rodiči dočasně zabavit mobil zlobivému žákovi, však odborníci vítají.

Narozdíl od ostatních druhů šikany, kyberšikana v mnohem větší míře postihuje i učitele. Nedávný průzkum dokonce ukázal, že více než pětina dětí pokládá za zábavné svého kantora natáčet na video a pak ho zesměšňovat. Podobný případ zažila i ředitelka Gymnázia Stodůlky Renáta Zajíčková.

"Stalo se, že byl založen účet na facebooku, který měl za cíl pošpinit jednoho z vyučujících. Tento účet existoval den. My jsme se velmi brzy o tom dozvěděli a začali jsme jednat. Okamžitě jsme začali pátrat po autorovi a velmi brzy jsme tu situaci vyřešili."

Ředitelé škol v těchto případech mají několik nástrojů: vyloučení dítěte ze školy, pokud má za sebou povinnou školní docházku, podmínečné vyloučení, nebo snížení známky z chování. Součástí projektu je proto i vzdělávací program pro školy. Další letáky jsou určeny rodičům, kteří se zde dozvědí, jak se kyberšikana projevuje a jak mohou svému dítěti pomoci. Leták by měli dostat na první rodičovské schůzce na začátku školního roku. Odborník na šikanu Michal Kolář upozorňuje, že problému se musí věnovat celá škola.

"Když dělám výcviky a vzdělávání pro školy, tak je důležité, aby tam byl celý tým. Aby tam byla celá sborovna, tělocvikáři, odborníci z jednotlivých předmětů. Když potom pracujeme společně, tak se dá spousta věcí rozpoznat a hlavně pomoct."