Sněmovna schválila postupnou deregulaci nájmů

Sněmovna v úterý schválila dlouho očekávaný návrh zákona o nájemném. Tato verze novely uvolňuje růst cen v letech 2007 - 2011 až o 14,2 procent ročně. Později by měla výši činží určovat dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem. Opět však zákon vyvolal řadu nesouhlasných hlasů. Na co kritika poukazuje?

Zákon ve sněmovně prosadili poslanci vládní koalice, občanští demokraté a komunisté zákon nepodpořili. Norma získala hlasy 84 ze 165 přítomných poslanců. Majitelé domů návrh zákona o nájemném odmítají a považují ho za protiústavní. Odmítají ho i zástupci nájemníků.

Předkladatel novely ministr pro místní rozvoj Radko Martínek je přesvědčen, že zákon oběma stranám, jak nájemníkům tak i majitelům domů, poskytuje dostatečné jistoty.

"To znamená nebudou vystaveni eventuelním náhlým deregulacím, například z rozhodnutí soudu, také ta deregulace bude rozumná, sociálně únosná, majitelům to přinese to, že za 4 roky budou v normálním evropském standardu."

Majitelé domů si to ale nemyslí a tvrdí, že taková podoba zákona je opět protiústavní. Petr Doležal ze Sdružení majitelů domů říká:

"Ten návrh opět nerespektuje nález Ústavního soudu, který říká, že pronajímatel by neměl, a to ani dočasně, doplácet ze svého na nájemníky. A jelikož ekonomicky oprávněné náklady na bydlení, tj. neziskové nájemné, činí 50 Kč za m2 (v Praze to možná bude 60 Kč) a nejvyšší regulované nájemné je v Praze 35 Kč za m2, v Brně 27 Kč, tak je pochopitelné, že stále tento návrh nic neřeší. A neřeší tu hlavní věc, tj. svobodu uzavření nájemných smluv, protože všechny nájmy nejsou svobodně uzavřené, ale jsou to vlastně přežitky přídělového systému z dob minulého režimu."

Doležalovi nevyhovuje ani výše, jíž by podle novely měly nájmy dosáhnout v roce 2011. Sdružení majitelů domů očekává, že v Senátu zákon dozná významných změn. S těmi podle poslankyně Zdeňky Horníkové počítá i ODS.

"Občanské demokratické straně šlo především o narovnání vztahu mezi vlastníky a nájemníky a zrovnoprávnění těchto vztahů. Jednoznačně preferujeme smluvní volnost mezi vlastníky a nájemníky. A tady je myslím v Senátu možno očekávat posun v tom směru, jakým šel náš návrh."

Také poslankyně za US-DEU Táňa Fischerová s novelou zásadně nesouhlasí a při hlasování opustila sál. Její důvody jsou však jiné. Podle ní "je chybné, pokud se v návrhu vychází ze spekulativních cen. V Praze navíc už dnes nájemné stačí na reprodukci bytového fondu. To znamená, že majitelé domů vykazují mírný zisk,"řekla Fischerová tisku. Podle ní zákon dává velkou moc majitelům domů a mj. přinese vylidnění některých částí Prahy.

Regulované nájemné se vztahuje na 750.000 bytů, což je zhruba pětina bytového fondu. Zákon ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.