Starý židovský hřbitov v Kolíně

Starý židovský hřbitov v Kolíně, foto: Klára Stejskalová

Do dnešní doby se zachovalo kolem 2600 náhrobků, které dobře dokumentují vývoj náhrobních kamenů a kolínský hřbitov je tak po pražském Starém židovském hřbitově považovaný za druhý nejvýznamnější v Česku.

Foto: Klára Stejskalová

Počátky hřbitova spadají do poloviny 15. století a pohřbívalo se zde až do roku 1887, kdy byl otevřen nový hřbitov na Zálabí. Na hřbitov se vstupuje pseudobarokní bránou.  Na ploše o rozloze 1,128 ha se nachází 2 693 náhrobků z 15. – 19. století. Nejstarší zachované náhrobky pocházejí zřejmě z roku 1492. Jedná se o pravoúhlé kamenné desky bez ozdob. Mnohem nápadnější jsou pozdně renesanční a raně barokní náhrobky ze 17. století zhotovované z pískovce a červeného mramoru. Nejmladší náhrobky z 18. a 19. století se opět vracejí k jednoduššímu typu výzdoby, kterou kromě stylizované niky často tvoří štítky s obloukovitě vybranými okraji.

Foto: Klára Stejskalová

Mezi pohřbenými osobnosti jsou Eliáš ben Šemuel Maisel, přímý příbuzný pražského primase Mordechaje Maisela, a dlouhá řada rabínů, jako například rabín Chajim ben Sinaj, jehož velký renesanční náhrobní kámen z roku 1624 na pahorku uprostřed hřbitova je bohatě zdoben po vzoru náhrobku Chajimova strýce, proslulého rabiho Löwa.

Foto: Klára Stejskalová
13
50.02953346703522
15.19528784421064
default
50.02953346703522
15.19528784421064
klíčová slova:

Související