Statistici jsou na sčítání lidu v Česku připraveni, testování problémy neodhalilo

Ilustrační foto: Gerd Altmann, Pixabay / CC0

Český statistický úřad ukončil zkušební sčítání, které předchází oficiálnímu sčítání lidu, domů a bytů připravované na jaro příštího roku. Žádné větší problémy statistici při první fázi zkoušek nezaznamenali.

Foto: ČT24

První sčítání lidu proběhlo na českém území v roce 1869. A to na základě říšského zákona, který stanovil stálou desetiletou periodicitu. Kromě věku, pohlaví, státní příslušnosti, rodinného stavu a náboženského vyznání se zaznamenávaly třeba i fyzické a mentální vady. Od roku 1880 také gramotnost sčítané osoby, a to dotazem na schopnost čtení a psaní.

Samostatné Československo poprvé sčítalo své občany v roce 1921. Za politicky nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávnění vzniku samostatné republiky. Od té doby proběhlo devět sčítání lidu.

V březnu 2021, tedy přesně po 100 letech od prvního sčítání v Československu, proběhne tedy desáté. Bude to nejmodernější sčítání lidu v naší historii, je primárně připravováno jako on-line. Uskuteční se prostřednictvím webových stránek, mobilní aplikace, ale i tradiční metodou sčítacích komisařů.

Sčítání bude povinné pro všechny obyvatele v každé z 6 258 obcí České republiky. Sečíst se ale musí i osoby v zahraničí, které měly k rozhodnému okamžiku občanství České republiky nebo právo trvalého či přechodného pobytu na dobu delší než 90 dnů.

Kdo se nezapojí, případně poskytne záměrně chybné údaje, může dostat pokutu až 10 tisíc korun.

O dvě desítky údajů méně

Marek Rojíček,  foto: archiv Českého statistického úřadu

Český statistický úřad bude zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, mateřský jazyk. Pokračuje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček:

"Týká se to třeba složení domácnosti, jak bydlí, jaké mají vzdělání, jaká je jejich ekonomická aktivita, počtu dětí. Jsou tam také třeba otázky na dojíždění do zaměstnání, nebo do škol. Otázky, které se týkají například národnosti nebo náboženského vyznání."

Vyplnění otázky na náboženskou víru bude jako obvykle dobrovolné. Nebudou se například zjišťovat informace o majetku nebo zdraví obyvatel.

Český statistický úřad,  foto: archiv ČRo - Radio Prague International

Při předchozím sčítání v roce 2011 lidé vypisovali tři listy s 47 údaji, příští rok budou uvádět o dvě desítky údajů méně do dvou listů. Statistici totiž maximálně využijí všechna dostupná administrativní data a zjišťovat budou pouze to, co nelze zjistit jiným způsobem.

„Vysoký důraz pak klademe na bezpečnost a ochranu osobních údajů, kde splňujeme nejpřísnější standardy," uvedl Robert Šanda, ředitel odboru statistik obyvatelstva ČSÚ.