Švanda dudák bude mít svoji turistickou stezku

Markierungen der Wanderwege

Známá postava báchorky Josefa Kajetána Tyla Švanda dudák bude mít ve Strakonicích svoji turistickou stezku. Jedna ze zastávek bude i na Šibeničním vrchu, kde měl Švanda vyhrávat divoženkám. Populární dudák má dokonce ve Strakonicích i svoje pivo.

Strakonice a dudáci jsou nerozlučně spojeni. Každé dva roky se tu konají i mezinárodní dudácké festivaly. Ale největšího věhlasu mezi lidmi dosáhl Švanda, který se dostal i do známé Tylovy báchorky. Podle pověsti jsou jeho dudy stále schované za oltářem v kostele svatého Prokopa na Strakonickém hradě. Jednou do roka prý začnou samy hrát, protože propadly peklu, když Švanda vyhrával čertům. Dudák pak chodil jako tělo bez duše, nakonec se svěřil velkopřevorovi a ten mu poradil, aby dudy pověsil v kostele za oltář. Tato pověst o geniálním dudákovi má však podle odborníků reálný základ. Vedle cesty u kostela totiž kdysi stávala hospoda, kde Švanda občas hrával. Protože se tancovačka často protáhla až do rána, mohli lidé na ranní mši slyšet Švandovy dudy, které se ozývaly jakoby zpoza oltáře.

A po cestách, kde chodil, budou moci chodit i turisté ve Strakonicích, řekla místostarostka Ivana Říhová. Vznikne tu totiž stezka Švandy dudáka.

"Měří asi 14 kilometrů a vede velmi nenáročným terénem, především lesy a lesními cestami kolem Strakonic. Začínáme u strakonického hradu, kde kdysi stávala hospoda Na blátě, kde se hrávalo až do časných ranních hodin na dudy. Pokračujeme kolem řeky Otavy ven ze Strakonic směrem k Šibeničnímu vrchu. Tady podle pověsti hrál Švanda divým ženám a zachránila ho jeho milovaná Dorotka. Všichni určitě znají tuto báchorku Josefa Kajetána Tyla Švanda dudák. A tady bychom udělali první zastávku, protože tu jsou i pozůstatky staré šibenice. Bylo by tu nějaké posezení a jsou tu nádherné výhledy."

Druhé odpočinkové místo najdou turisté pod kopcem Kuřidlo.

"Má nadmořskou výšku 546 metrů a máme zde přírodní rezervaci. Právě zde plánujeme rozhlednu. Měla by to být kombinace dřeva a pozinkované konstrukce. Rozhledna bude vysoká asi 25 metrů, aby byla mírně nad stávajícím lesním porostem."

Když turisté zdolají stezku Švandy dudáka, mohou si na něm i pochutnat. Stejný název nese i zdejší pivo. Aby však jméno slavného dudáka bylo kompletní, musí si koupit piva dvě.