V ČR stále více lidí vyhlašuje osobní bankrot

Foto: David Playford, Stock.XCHNG

V Česku výrazně přibývá takzvaných osobních bankrotů. Mohou je vyhlásit lidé, kteří se zadlužili a už dál nezvládají splácení svých půjček. Soud jim pak sice dluhy odpustí, ale vyměří jim tvrdé podmínky včetně nutnosti každý měsíc splácet pevnou částku a dorovnat tak dluh alespoň částečně.

Foto: David Playford,  Stock.XCHNG
V srpnu letošního roku vyhlásilo osobní bankrot 1129 lidí. Je to nejvíce od ledna roku 2008. Do svízelné situace se tak dostává čím dál více lidí. Přitom ne každý dlužník může podat k soudu návrh na odpuštění svých závazků. Pokračuje Alena Doubková, právnička Poradny při finanční tísni, kam se lidé, kteří nemají na splátky a hypotéky, často obrací.

„Tam těch podmínek, které musí být splněny současně, je několik. Návrh na osobní bankrot může podat pouze dlužník, který není podnikatelem. To, že není podnikatelem znamená, že by dlužník neměl mít dluhy ani z předchozího podnikání. Podmínkou pro schválení osobního bankrotu je to, že je dlužník v takové situaci, kdy je v úpadku, to znamená, že není schopen dostát svým závazkům v plné výši, ale zároveň má příjem, popřípadě majetek.“

Samotný proces oddlužení má svá přesná pravidla. Po dobu několika let dlužník žije prakticky na úrovni životního minima a samotný osobní bankrot mu musí po podání příslušných dokumentů povolit soud. Jednou z podmínek je splacení alespoň třetiny svých dluhů z toho, co se mu každý měsíc strhává. Osobní bankrot od začátku roku vyhlásilo už přes 7 tisíc lidí. Nejvíce jich bylo v Moravskoslezském kraji a to přes 1100. Druhý v pořadí je Ústecký kraj a třetí příčka patří Královéhradeckému kraji. Ve srovnání s minulým rokem letos v České republice je dvakrát tolik osobních bankrotů. Bankrot přitom postihuje jak mladší věkové skupiny, tak starší osoby.

Foto: Julia Freeman-Woolper,  Stock.XCHNG
„Probíhá vlastně veškerými věkovými kategoriemi obyvatelstva, od lidí, kteří se teprve teď dostali do pracovního procesu, až po důchodce. Nicméně, dejme tomu od těch 45 do 60 let bych řekla, že je ta skupina lidí největší. Podle mé zkušenosti zatím většinou ne že by do osobního bankrotu chtěli víc muži než ženy, ale muži víc splňují podmínky, které zákon klade. Takže většina klientů, kterým podáváme návrh nebo pomáháme s jeho zpracováním jsou muži, protože ženy, pokud jsou rozvedené nebo samoživitelky, zpravidla nesplňují ekonomické podmínky oddlužení.“

dodává Alena Doubková. Dlužníci před osobním bankrotem mohou využít služeb speciálních poraden pro oddlužení. Ta jim navrhne řešení situace a pomůže i s vyplněním žádosti na soud. Na nezávislé poradny tedy mají možnost obrátit se všichni, kteří mají problémy se splácením.

„Dejme tomu přišli o zaměstnání, nebo se snížil jejich příjem jenom tím, že změnili zaměstnání, snížil se v důsledku celkové ekonomické situace jejich stávající příjem. Dál potom klienti, kteří v průběhu let zapomněli někde na nějaký závazek, nevěnovali mu pozornost a on se na ně, když to řeknu lidově, vysype. I se vším „příslušenstvím“ včetně nákladů soudního řízení a exekucí. Zpravidla jim to znemožní pokračovat v nastaveném standardu, ve kterém žili. Poskytujeme pouze poradenství, nemůžeme klienty zastupovat při jednání s věřiteli, při soudních řízeních, obdobných rozhodčích řízeních a podobně."