Vysoké pokuty televizím za reality show

0:00
/
0:00

Čtyři a pět milionů korun pokuty udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání oběma českým celoplošným soukromým televizím kvůli obsahu jejich reality show Big Brother a VyVolení. Prima za VyVolené dostala o jeden milion vyšší pokutu, protože tento pořad vysílá o dva týdny déle. Jsou to zřejmě nejvyšší pokuty, které kdy rada udělila. Více informací přináší Josef Kubeczka.

Pokuty byly uděleny za to, že zmíněné pořady měly podle rady "závadný obsah". Hlavním problémem obou televizí bylo podle předsedy rady Petra Pospíchala to, že do vysílání před desátou hodinou večerní zařadily záběry, které podle rady mohou ohrozit morální vývoj dětí a mladistvých. Tím porušily zákon. V televizi Prima si to ale podle její mluvčí Jany Malíkové nemyslí.

"My zatím nemáme k dispozici oficiální rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a budeme si ho muset teprve prostudovat, ale opravdu si nemyslíme, že bychom zákon porušili."

Rada říká, že nelze do dvaadvaceti hodin vysílat program, který by obsahoval nějaký sex, vulgarity a podobně.

"My máme program VyVolení rozdělen na několik částí, které se vysílají v různých časových úsecích. Po osmé hodině, kdy vysíláme první sestřihy reality show VyVolení, si mohli diváci všimnout, že některá slova 'vypípáváme', a tudíž si myslíme, že máme vlastní autoregulativ, že se k tomu chováme způsobem, kterým bychom měli. Potom máme noční show, která je vysílána po desáté hodině večerní, a tam už se objevují i některé kontroverznější záběry."

Přesto Radě pro rozhlasové a televizní vysílání přišlo na 200 stížností právě na vulgaritu a sex obsažené v reality show. Chodí nějaké negativní reakce na tento pořad i k vám do televize?

"Do naší televize chodí spousta ohlasů televizních diváků. Koneckonců reality show je na obrazovkách v České republice poprvé a je to typ pořadu, který vzbuzuje mnoho diskusí a velké ohlasy. Musím ale říct, že nám v drtivé většině chodí ohlasy pozitivní. Samozřejmě i ty negativní se vyskytnou."

Televize Prima se zřejmě proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude bránit soudní cestou. I televizi Nova přijde výše pokuty ojedinělá a nepřiměřená.

Názory na kritizovanou televizní formu reality show se různí. Někteří odborníci v ní spatřují jakési svědectví o hodnotové orientaci národa. Tento názor sdílí i politolog Jiří Pehe.

"Já si myslím, že svědectví o hodnotové orientaci národa v tom skutečně je obsaženo, a vezmeme-li lidi, kteří v těchto pořadech účinkují, stejně jako lidi, kteří je sledují jako určitý sociologický vzorek, tak to bohužel nevypovídá o stavu naši společnosti nic příliš dobrého. Myslím si, že tam je spousta materiálu pro sociology a další sociální vědce. Což samozřejmě neznamená, že lidé, kteří mají trochu vyšší kulturní nároky, by měli více důvodů tyto pořady sledovat."

Buď jak buď, mnohým lidem v Česku se VyVolení i Big Brother zamlouvají a prakticky denně je sleduje celkem kolem tří milionů diváků.