Výuka cizích jazyků na českých gymnáziích

Po listopadu 1989 byla znalost cizích jazyků v České republice velmi nízká. Domluvit se německy, anglicky či francouzsky byli schopní pouze lidé starší generace, kteří zažili první republiku, tzn. že mohli cestovat po světě. Dnes je nabídka jazykových škol v Česku ohromná, zahraniční lektoři samozřejmostí, možnost jezdit do ciziny běžná. To jsou fakta. Podívejme se nyní s Janou Peterkovou blíže na jazykovou výuku na českých gymnáziích.

Do soutěže anglicky psaných esejů, kterou pravidelně organizuje Britská Rada a Radio Praha, se loni přihlásilo bezmála sto škol z celé České republiky. Do jarního finále postoupilo 21 studentů. Úroveň jejich esejů na téma "Every Cloud Has a Silver Lining" volně přeloženo vše zlé pro něco dobré, hodnotila vedoucí knihovny Britské rady v Praze Ivana Peterková takto: To byl názor Ivany Peterkové. Poslechněte si, co soudí o dnešní úrovni výuky cizího jazyka v České republice Jana Krajnová, učitelka angličtiny na gymnáziu v Havířově. To byla Jana Krajnová z Havířova. A jak vidí jazykovou výuku jeden z finalistů soutěže Britské rady a Radia Praha v anglicky psaných esejích 17-ti letý Tomáš Klígr z pardubického gymnázia? Na potřebu zvýšit v českých gymnáziích počet hodin pro výuku cizích jazyků upozorňuje také učitelka angličtiny na gymnáziu v Pardubicích Hana Šimková. Hodně diskutovanou otázkou při výuce cizích jazyků na gymnáziích byl poměr mezi konverzací a gramatikou. Například těsně po listopadu 1989 převládala představa, že gramatika není pro znalost jazyka tak důležitá jako běžná mluva. Hana Golová z gymnázia v Litomeřicích má dvacetiletou praxi s výukou cizího jazyka a myslí si toto: 16- ti letá Hana Krupková z gymnázia Josefa Jungmanna v Litomeřicích je ve znalostech angličtiny vynikající, o čemž svědčí i to, že letos vyhrála soutěž v anglicky psaných esejích. Na mou otázku jak dlouho se učí angličtinu odpověděla: Skromnost v sebehodnocení studentky Hany Krupkové potvrdila v obecnější rovině učitelka angličtiny z gymnázia v Havířově Jana Krajnová. Schopnost studentů umět se prosadit a umět vyjádřit vlastní názor, je důležitá nejen při výuce cizích jazyků. Na všech úrovních českého školství je patrné, že encyklopedický vzdělávací systém se přežil. Česká škola stojí předtím, jak toto poznání co nejúčinněji prosadit do školní praxe.