Zmapujte s námi zobrazení Jana Nepomuckého

Jan Nepomucký, Jindřichův Hradec

Kanovnické roucho, pět hvězd kolem hlavy, kříž v náručí, palmová mučednická ratolest, kniha, prst na ústech – nezbytné atributy Jana Nepomuckého – nejznámějšího českého světce.

Jan Nepomucký  (Praha) | Foto: Tereza Kalkusová,  Radio Prague International

Podle legendy prvomučedník zpovědního tajemství, patron mostů a vod, kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, ledařů a poutníků, ochránce proti povodním a proti pomluvám, zemský patron Čech, Bavorska, patron Habsburského domu i španělského loďstva. Na jeho sochy, jemu zasvěcené kaple a kostely, narazíte nejen v rodném Česku, ve střední Evropě, ale i Itálii, Španělsku, v Jižní Americe, Africe, v Indii i dalších asijských zemích. Na celém světě je podle wikipedie až 66 tisíc zpodobnění tohoto významného světce. Cesta k jeho vysvěcení začala před třemi sty lety beatifikací, kdy papež Inocenc XIII. prohlásil 31. 5. 1721 kněze Jana Nepomuckého za blahoslaveného. Radio Prague International během května přinese příběh tohoto mučedníka, navštívíme jeho rodiště, ale především se spolu s vámi vydáme po jeho stopách a pokusíme se zmapovat co nejvíce soch, kostelů, obrazů a kaplí napříč kontinenty. I ve vašem okolí, ať žijete v kterémkoli koutu planety, se určitě najde připomínka tohoto nejznámějšího českého světce. Fotografie prosím sdílejte na facebovém profilu Radio Prague Int. https://www.facebook.com/krajanenet do 30.května.

V den 300. výročí beatifikace uvidíme, kolik zobrazení se nám podaří nashromáždit.

klíčová slova: