Antisemitismus představuje ohrožení demokratického systému

V české společnosti nedochází k dramatickému nárůstu antisemitských projevů. Některé jevy jsou přesto znepokojivé. Uvádí se to ve zprávě, která bude zveřejněna v neděli na veřejném shromáždění proti antisemitismu ve Valdštejnské zahradě v Praze. Shromáždění svolává Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Už třetí ročník shromáždění se uskuteční ve spolupráci s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou a pod záštitou pražského primátora Pavla Béma. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Mojmír Kallus,  foto: Autor
Zkušenost ukazuje, že po projevech antisemitismu přicházejí útoky i vůči dalším skupinám lidí, řekl Radiu Praha předseda české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Mojmír Kallus.

"Útoky proti Židům ve světě jsou dnes na vzestupu. Myslíme si, že s historickou zkušeností, kterou má Evropa, to nemůžeme nechat bez povšimnutí. Také útoky proti státu Izrael jsou součástí takové širší protižidovské propagandy. Jako křesťané jsme po řadu staletí k protižidovským náladám přispívali. Proto považujeme za svou morální povinnost, abychom byli mezi prvními, kteří budou mít zvýšenou citlivost a budou na tuto situaci upozorňovat."

Arie Arazi,  foto: Autor
Pražské shromáždění proti antisemitismu oceňuje nový velvyslanec Izraele v České republice Arie Arazi. Také on připomíná, že antisemitismus není jen otázkou nenávisti k Židům, v podstatě ohrožuje demokratický systém.

"Znaky antisemitismu jsou velmi nebezpečné pro západní společnost a Česká republika je v tomto ohledu brána jako západní země."

Jak uvádí ve své zprávě Fórum proti antisemitismu, které každoročně mapuje útoky proti Židům, vloni došlo u nás v porovnání s minulými lety k mírnému poklesu antisemitských projevů. Za region, který se potýká s největšími antisemitskými projevy, označuje fórum Krnov, kde opakovaně dochází k ničení tamní synagogy a k obtěžování obyvatel. Podle tajemníka Federace židovských obcí Tomáše Krause je velmi pravděpodobné, že za útoky stojí organizace skinheads. Je to prý ale také produkt jisté sociální nestability regionu.

Tomáš Kraus,  foto: Autor
"Je logické, že se tyto jevy objevují právě tam, kde je vysoká míra nezaměstnanosti a kde potom část mládeže propadá takové problémové činnosti."

Ředitele Židovského muzea Leo Pavláta znepokojuje další fenomén.

"Je zřejmé, že i u nás se projevuje tendence, která je patrná celoevropsky. To znamená antisemitismus vycházející za zpochybňování holocaustu, případně z jeho obracení proti Židům."

A pak je tu podle Leo Pavláta specifický problém České republiky, kterým jsou koncerty skinheads.

Leo Pavlát,  foto: Autor
"Myslím, že početností těch koncertů se opravdu Česká republika negativně liší od ostatních evropských zemí. Liší se také až bezbranností legislativy a koneckonců i výkonné moci, co se týče razantnějšího vystoupení proti těm koncertům. Je tu možnost srovnání například se Slovenskem, kde ten postup je skutečně daleko razantnější."

Čeští křesťané sdružení v Mezinárodním křesťanském velvyslanectví Jeruzalém uvádějí, že cílem pražského veřejného shromáždění proti antisemitismu je přispět k tomu, aby česká společnost navázala na své nejlepší historické tradice a stala se místem tolerance a smíření, případně i útočištěm pronásledovaných.