Boj o Českou televizi stále pokračuje

Protestní shromáždění proti J. Hodačovi před budovou ČT

V České televizi neustává dramatický boj dvou znesvářených skupin. Vše vyvrcholilo během vánočních svátků, kdy se boj o televizi přesunul přímo na obrazovky. Zatímco stávající zaměstnanci připravovali a vysílali pravidelnou večerní zpravodajskou relaci, nové vedení vytvořilo vlastní zpravodasjký pořad, kterým vysílání z Kavčích hor nahradili. Další informace přináší Jaromír Marek.

zpravodajství jmenována bývalá redaktorka České televize a někdejší mediální poradkyně Občanské demokratické strany Jana Bobošíková. Ta začala 24. prosince vysílat vlastní Události. Nikoli však ze sídla České televize, ale ze soukromých studií. V průběhu vánočních svátků se potom rozhodla podat výpověď dvaceti zpravodajským redaktorům.

" K tomuto kroku přistoupil zaměstnavatel protože odmítáte plnit jeho pokyny a narušujete tím závážným způsobem vysílání zpravodajství."

Událostí tak nahradilo zrnění a nápis, že do distribuční sítě dodaly signál neoprávněné osoby. Výzvy k rezignaci nového generálního ředitele České televize, zvoleného v bleskovém výběrovém řízení, Jiřího Hodače se množí. Pod text petice, který požaduje jeho odstoupení a přijetí nového televizního zákona, který by změnit volbu ředitele i způsob výběru členů televizní rady se podepsalo už 15 tisíc lidí. K rezignaci jej vyzval i ministr kultury Pavel Dostál. Dvě protichůdná vysílání byla připravena i v další dny. Zatímco diváci, kteří přijímají signál prostřednictvím satelitu sledovali zprávy připravované týmem protestujících televizních redaktorů, diváci, kteří přijímají signál z pozemních vysílačů shlédli zprávy nového vedení. To však nebylo v provizorních podmínkách schopno naplnit celý vysílací čas a část

"Současná situace v české televizi podle mého názoru již zdaleka není jenom jakousi pracovně-právní záležitostí, pracovně-právním sporem, a proto jakékoliv násillné řešení tuto situaci může podle mého názoru pouze posunost k celospolečenské politické krizi."

To, že krize v České televizi přerostla v krizi politickou, tvrdí skupina senátorů Čtyřkoalice. Senátor Josef Zieleniec si myslí, že situace v České televizi je neudržitelná a nový ředitel Hodač, zvolený, jak uvedl, podle politického scénáře, by měl odstoupit:

"Ta arogance se kterou vznikla opoziční smlouva se přenáší do velmi konkrétních kroků, které mají sloužit k udržení moci těchto stran. Kdyby ředitel Hodač si uvědomil, do jak obtížné situace dostal nejenom českou televizi, ale celou naši veřejnost, měl z toho vyvodit důsledky a odstoupit. To by otevřelo cestu k řešení celé situace."

Za novým ředitele Hodačem a ředitelkou zpravodajství Bobošíkovou však stojí místopředseda Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek. Ten je názoru, že relace vytvořená vzbouřenými zaměstnanci je jednoznačně pirátskou:

"Dle mého právního názoru je to pirátské vysílání, protože není autorizované, a tudíž ta skupina vzbouřenců musí počítat s tím, že na zasedání rady pro vysílání bude řešit tento problém a legality těchto dvou vysílání."

Podobný názor má šéf mediální komise Poslanecké sněmovny, poslanec za Občanskou demokratickou stranu Ivan Langer. Jeho stranický kolega, poslanec Jiří Payne vidí celou záležitost poněkud jinak. Podle něj může přinést řešení krize ve veřejnoprávní televizi nejen rezignace ředitele Hodače, ale také Rady České televize:

"Mě zaráží, že rada která tuto situaci způsobila, ta že se neschází, že nikdo nevystupuje. Já mám pocit, že za takovéto krizové situace by rada měla okamžitě zasedat. Jestli nezasedá, tak musí neprodleně odstoupit. Já mám pocit, že už dál nemá co dělat ta rada.."

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání by se měla vzniklou situací zabývat ve čtvrtek.