Charakteristika změn životního prostředí ČR v 90. letech

Na semináři Rady pro popularizaci vědy Akademie věd České republiky předložil dr. Petr Horáček - ředitel České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj přítomným stručný přehled změn životního prostředí České republiky v 90. letech. Přednáška dr. Horáčka zaujala Janu Peterkovou a tak vznikla dnešní rubrika.

Hovořilo se o změnách životního prostředí v České republice od ekologických demonstrací v Teplicích v listopadu 1989 do roku 2000. Dr. Petr Horáček tvrdí, že rychlost snižování znečištění ovzduší řadí Českou republiku mezi přední státy OECD.

Za důvod změn životního prostředí považuje Petr Horáček ambiciózní ekologický program polistopadové politické reprezentace a jasnou legislativu vycházející ze standardů vyspělých států. Například hned v prvních letech oba tehdejší parlamenty přijaly na dvacet významných norem, které se týkaly životního prostředí.Připomenu zákon o ochraně ovzduší z roku 1991 anebo nařízení vlády z roku 1993 o značení ekologicky šetrných výrobků. Zajímavé je podle dr. Horáčka také srovnání s vyspělými státy.

Dr.Petra Horáčka, ředitele z České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj pozvala k mikrofonu Radia Praha Jana Peterková.