Dobře, boomeře

0:00
/
0:00

Ztracená generace, generace Y, mileniálové. Podobných paušalizujících označení pro určité ročníky najdeme víc. A právě na ně se dnes zaměříme.

Ernest Hemingway  | Foto: Lloyd Arnold,  Wikimedia Commons,  public domain

Říká vám něco termín ztracená generace? Pokud jste ve škole dávali pozor, určitě si vzpomenete, že se pod tímto označením skrývají jména významných spisovatelů jako Ernst Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, John Steinbeck, Erich Maria Remarque a další. Ztracenou generaci ale nepředstavují pouze tito velikáni, je to termín označující celé pokolení narozené okolo roku 1900, které bojovalo v první světové válce a po návratu mělo problém se začlenit do běžného života.

Po ztracené generaci následovala tzv. G. I. Dží áj (Goverment Issues goverment išjús) generace, označující lidi narozené v letech 1901 až po druhou polovinu 20. let. Další byla tzv. tichá generace, narozená v letech 1925–1945, která své jméno získala díky tomu, že se soustředila na pracovní kariéru spíše než na aktivistické činy.

Po tiché generaci následuje generace baby boomers, pojmenovaná podle zvýšené porodnosti v letech 1946–1964. Po ní přichází generace Y, známější jako mileniálové, protože její příslušníci dospívali na přelomu milénia. Následuje generace Z, narozená v letech 1995–2010, odchovaná internetem a sociálními sítěmi. Zatím poslední generace nese název alfa a označuje lidi narozené po roce 2010.

Ilustrační foto: Brian Merrill,  Pixabay,  CC0 1.0 DEED

Tyto termíny, původně neutrální a pouze pojmenovací, se však v poslední době staly nástrojem mezigeneračních válek. Asi nejslavnější z nich je hláška OK boomer, kterou příslušníci mladších generací míří na obecné ideály a názory této generace. Většinou se používá při vyjádření nějakých zásadních rozporů, mezi boomery a mladšími generacemi. Ty se týkají často například klimatické situace nebo fenoménů jako veganství. Mladší generace opačné názory často touto hláškou označuje za zbytečné a zastaralé.

Termín boomer se tedy trochu vzdálil svému původnímu významu – pokud je vám kolem šedesáti, ale vaše světonázory se shodují s názory mladších generací, těžko na vás hlášku OK boomer někdo použije. Proti mileniálům, ani generaci Z sice neexistuje podobné heslo jako OK boomer, nicméně výroky jako To jsou ti mileniálové nebo Co čekat od generace Z? jsou poměrně běžné.

Ilustrační foto: Pixabay,  CC0

Přesto, že všechny zmíněné termíny pocházejí z angličtiny, v poslední době pronikají i do českého jazyka. Objevují se především v internetových diskusích, ale nalézt je můžeme i v publicistických textech. Zde se objevují i počeštěné varianty jako boomeři, někteří lidé překládají i původní ok, čímž vzniká rým dobře boomeře. I generaci Z se dostalo podobného označení – zoomer, které se ale většinou nepoužívá pejorativně (neboť se tak dobrovolně identifikují právě sami zoomeři).

Prvotně sociologické termíny, sloužící jako odborná kategorizující označení generací, se v poslední době staly tedy spíš nástrojem (sebe)identifikace na širší úrovni, spojují se s nimi určité vlastnosti, názory, dokonce i styly oblékání. Pokud o sobě tedy někde prohlásíte, že jste zoomer, všem okolo, pokud je jim tento termín známý, bude díky tomu jasné, jaké ideje zhruba zastáváte, s čím souhlasíte a co je vám naopak cizí.

Projekt Radio Prague International Čeština na vlnách vznikl ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK pod vedením doc. PhDr. Ivany Bozděchové, CSc. V audioverzi vystupují Hana Shánělová a Jan Herget.

Autor: Valentýna Žišková
klíčová slova:
spustit audio

Související

  • Čeština na vlnách

    Kde asi leží Kotěhůlky, Tramtárie nebo Kocourkov? Víte, jak to začalo s robotem? Na co jsme si v češtině nezvykli? Jak se nové technologe promítly do českého jazyka?