Levný alkohol dělá z Čechů opilce, vyplývá to ze zprávy WHO

Češi pijí alkohol v takovém množství, že předstihli i vyhlášené milovníky alkoholu Francouze. Každý Čech a to včetně nemluvňat spotřebuje deset litrů čistého alkoholu za rok. Ze srovnávací studie Světové zdravotnické organizace zaměřené na postoje a chování mladých lidí vyplývá, že v České republice 32 % patnáctiletých chlapců a 26% stejně starých dívek pije alkohol alespoň jedenkrát týdně. Pokud jde o pití piva, patří Česká republika k zemím s největším pravidelným pitím i u školáků.

Každý dospělý v České republice vypije za rok patnáct litrů alkoholu. Tím se Česko dostalo před Slovenskou republiku, Maďarsko i Polsko. Těsně se drží v závěsu za Lucemburskem, Portugalskem a Irskem. Pokud bereme v úvahu konzumaci piva, jsou Češi na špičce. V roce 2002 každý český občan vypil 160 litrů piva včetně dětí. Vyrobíme ročně více než 18 miliónů hektolitrů piva. Podle vedoucího Laboratoře pro studium závislostí Psychiatrického centra Ladislava Csémyho konzumuje celá třetina českých mužů a nezanedbatelná část žen alkohol v dávkách, které jsou obecně považovány za zdravotně rizikové.

"Je to dáno kulturními faktory, že se v tomto regionu střední Evropy tradičně alkohol konzumuje hojně. To se týká Německa, Rakouska, Česka, Slovenska, i Polska. U nás k tomu přistupují i další specifické faktory. To je především snadná dostupnost alkoholu, jeho nízká cena a tolerantní postoj společnosti k požívání nadměrných dávek."

Podle primáře oddělení pro léčbu závislostí Fakultní nemocnice v Praze Petra Popova je až neuvěřitelné, jak často jsou lidé v Česku reklamami na alkohol klamáni. České pivovary v reklamách například nepřímo tvrdí, že ten kdo pije alkohol, je dobrý ve sportu, v sexu, nebo alkohol dělá pravé muže. Opak je pravdou. Petr Popov by si přál, aby za prvé alkohol v Česku zdražil, prodejcům byla zavedena licence k prodeji, a výrazně se omezila reklama na alkohol.

"Pokud se hovoří o omezujících opatření, nemám namysli prohibici. Ta nebyla účinná nikdy a nikde. Ale mám na mysli restriktivní opatření v dostupnosti alkoholu. Celkové snížení spotřeby alkoholu má pozitivní vliv, tak jak se ukazuje z jiných zemí."

Z průzkumu Laboratoře pro studium závislostí vyplývá výskyt sociálních a zdravotních problémů přímo souvisí s pitím alkoholu. Nadměrná spotřeba alkoholu nepříznivě ovlivňuje především oblast mezilidských vztahů, osobní i rodinný život, ale také práci a finance. Za velmi rizikové studie uvádí fakt, že je česká společnost tradičně tolerantní vůči pravidelnému pití alkoholických nápojů, ale také k excesivnímu pití, tedy nadměrnému. Tolerantní normy dospělých utvářejí postoje dětí a mladých lidí k alkoholu, píše se ve zprávě Laboratoře pro studium závislostí.