Před 130 lety se ve světě začala používat poznávací značka. Nový formát bude v Praze od podzimu

Státní poznávací značka. Dnes zcela běžná věc. Víte, že se poprvé objevily ve Francii? A to 14. srpna 1893. Na území Rakouska-Uherska, to bylo o pár let později, roku 1906. To je rok, který se označuje za počátek éry státních poznávacích značek na českém území.

Majitel vozidla tehdy sice dostal přidělené znaky, ale výrobu si musel zařídit sám. Značení vozidel, je však mnohem starší.

Foto: Praga

"V době, kdy se na vesnicích nebo na malých městech všichni znali a všichni věděli, kdo má jaký povoz nebo kočár, tak ta identifikace probíhala na nějakém přirozeném principu. To samozřejmě přestávalo stačit, tím jak rostly větší aglomerace. A proto již v roce 1783 zavedl jako první Ludvík VI. v Paříži povinnost označit každý kočár a povoz tabulkou, na které bylo nutné uvést jméno držitele kočáru a jeho adresu, tak aby například ten, kdo bude vymáhat škodu poté, co mu kočí znečistil oděv, mohl majitele dohnat k odpovědnosti. A k tomu sloužila tabulka s adresou," uvedl v České televizi Martin Leška, místopředseda Sdružení přátel značek. První registrační značky byly vyrobené z kůže a přinýtované.

Ze značky diplomatů vyčtete, zda má pasažér imunitu

Počet automobilů a motocyklů rostl a tak se měnil i systém poznávacích značek. Současný systém je už sedmý, který se na českém území používá. V průběhu desetiletí se měnila barva i písmo a samozřejmě číselné kombinace.

Foto: Jan Bachorík,  Český rozhlas

Dnes nese každá SPZ písmeno podle kraje, kde je vůz registrován, navíc se značka už nemusí při koupi měnit. Už tak od roku 2001 nepoznáte, ze kterého okresu auto je, což je i trochu výhoda. Pokud třeba rodilý Pražák bloudí hlavním městem s ostravskou značkou, jsou ostatní shovívavější.

Specifické značení mají diplomaté. Když má auto SPZ, kde jsou modrá písmena na bílém poli, znamená to, že vozí diplomaty a kunzulární úředníky. První trojčíslí identifikuje ambasádu, písmena upozorňují, jestli cestující požívá diplomatickou imunitu - pokud ano, má písmena CD.

Českou zvláštností v období před rokem 2001 byly speciální značky pro cizí státní příslušníky, které měly shodný vzhled jako značky diplomatické (žluté písmo a modrý podklad).

Značky na přání prozradí mnohé na jejich majitele

SPZ může být i zajímavým sběratelským artiklem. Od ledna 2016 existují v Česku i značky na přání. V České republice jezdí s těmito značkami méně než 10 000 vozidel. Značka totiž není zadarmo. Dáte za ně deset tisíc. Značka může o majiteli vozidla i mnohé prozradit.

Foto: Honza Ptáček,  Český rozhlas

"Poprvé se to objevilo v USA v 60. letech. Pokud se bavíme o Evropě, tak poprvé tuto praxi zavedlo v roce 1988 Švédsko. A postupně se tato praxe rozšířila zejména v severní a východní části Evropy. Takže dnes v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, ale i v Dánsku, Norsku, ve Finsku je možné si nějakým způsobem určit nebo ovlivnit to, co je na registrační značce vozidla uvedeno," dodal v České televizi Martin Leška.

V červnu 2023 byly představeny nové registrační značky pro Prahu, která dosavadní systém již téměř vyčerpala. Znakem na čtvrtém místě RZ tak bude místo číslice písmeno. První značky v tomto formátu mají být motoristům vydávány od podzimu 2023.