Rehabilitaci bude řídit elektronický náramek

Sledovat pacienty na dálku a řídit jejich rehabilitaci - to dovede elektronický rehabilitační náramek, který vymysleli čeští inženýři. Lidem částečně ochrnutým po úrazech a po mrtvici může výrazně usnadnit návrat do života.

Náramek je schopen rozpoznávat pohyby rukou a nohou, a je možné do něj naprogramovat druh pohybu, který předtím určil lékař. Přístroj vypadá jako hodinky a registruje délku a správnost cvičení. Na vývoji se podílí i Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Její přednostka docentka Olga Švestková upozornila, že ačkoliv čeští lékaři dokážou špičkově řešit traumata centrální nervové soustavy, rehabilitační péče u těchto pacientů značně pokulhává.

"Náramek se dá třeba na ruku nebo na nohu, která je postižená, například po cévní mozkové příhodě, a on zaznamenává, kdy pacient rukou hýbe. Důležité je, že ho může sledovat ošetřující lékař. Uvnitř je kartička, kterou dá do počítače a tam je pohyb přesně zaznamenán. Náramek dokonce dokáže rozeznat, když má udělat určitý pohyb, jestli ho udělal správně."

Může s ním i mluvit?

"Ne, to je automatické. Řeknu příklad. Když ten pohyb udělá dobře, tak se tam objeví nějaká hezká melodie. Většinou je to kombinace zvuku i sluchu, jsou různé možnosti."

Pacienti s poškozením mozku mají na rehabilitaci jen omezenou dobu. Rozhodující je první půlrok či rok po nehodě. Poté je šance na obnovení poškozených mozkových funkcí minimální. Jak řekla docentka Švestková, rehabilitace je dlouhodobá a pacient musí být trpělivý.

"Dělá stále určité pohyby, aby se mozek aktivizoval a nevidí to zlepšení. Tady může vidět i to malé zlepšení a to ho motivuje k další práci. Někdy u poškození mozku jsou pacienti dezorientovaní a kdyby se ztratili, tak je možné je prostřednictvím náramku najít."

Dá se hovořit o tom, že je to revoluční novinka?

"Používalo se to u sledování ptáků nebo zvířat, ale u člověka je to určitě novinka. Zatím máme prototypy, které jsme zkoušeli na zdravých lidech."

Kdy by mohl mít náramek první pacient?

"Myslím, že do konce tohoto roku."

Výrobce nyní vyřizuje patent a chce jednat s pojišťovnami o možnostech proplácení léčby.