Velvyslanec v Zambii: Rád bych přestřihl pásku, až se tu bude otevírat česká investice

Pavel Procházka

Zambie patří k nejzaostalejším zemím světa. Dlouhodobě patří mezi prioritní země, kam směřuje česká rozvojová pomoc. Pomáhají tu také peníze českých dárců a neziskových organizací.

S českým velvyslancem v Zambii Pavlem Procházkou mluvil o situaci v zemi i české pomoci Igor Suvorov. Jak velvyslanec připomněl, za první republiky mělo Československo v Africe jen tři konzuláty.

"Mělo konzuláty v Káhiře, v dnešní Kinshase a myslím v Kapském Městě. Bylo to jenom z toho důvodu, že následovaly firmu Baťa a rozvoj jejího impéria. Z toho důvodu vznikly tyto tři konzuláty. Jinak se tehdejší Československo Afrikou příliš nezabývalo. Rozvoj vztahů začal až v 60. letech po získání nezávislosti těchto zemí. A bylo to většinou ideologicky založeno s tím, že jsme se snažili v těchto zemích podporovat tehdejší lidově demokratické, řekněme marxisticky založené režimy."

Jak se ten model změnil po sametové revoluci? Jak se změnily českého rozvojové priority?

"Komunistické Československo mělo velké množství ambasád všude v subsaharské Africe. V 60. letech si mysleli, že je to velká perspektiva. Hodně investovali do navazování diplomatických styků s africkými zeměmi. Postupem času zjistili, že ne se všemi mohou spolupracovat. Postupně se ten počet snižoval. Dokonce Československo kdysi mívalo asi 18 ambasád jenom subsaharské Africe. ČR podědila vztahy, které kdysi velice dobře fungovaly, jenom už byly založeny na úplně jiném základě. Snažíme se to dědictví dále rozvíjet. To se nám v řadě zemí podařilo a byli jsme v tom úspěšní. V některých zemích se bohužel tyto vztahy přerušily nebo hodně omezily. Já si myslím, že je například velká škoda, že se nám nepodařilo navázat na vztahy, které jsme kdysi měli například s Angolou či s Mosambikem. ČR navíc byla hodně zaneprázdněná svojí vlastní změnou, svoji vlastní reformou a transformací.

Já když jsem nastoupil na ministerstvo zahraničních věcí v 90. letech. Začal jsem pracovat na africkém odboru a pak do Afriky odjel. Vyzkoušel jsem si ji a v Africe se mi zalíbilo."

Jak se Afrika 90. let liší od Afriky dnešní?

"Afrika se bouřlivě rozvíjí. Já se vrátil s odstupem 20 let a můžu říct, že všechny africké země prošly nějakou velkou změnu. I Lusaka v Zambii byla úplně jiným městem, než je dneska. Československo bylo šestou zemí na světě, která navázala diplomatické vztahy se Zambií, otevřela tedy ambasádu. Proto, jak se můžete podívat před ambasádou, na našich autech máme číslo šest. Čeští diplomaté přišli do Zambie dříve než například francouzští diplomaté."

Zambie a je jednou z prioritních zemí České rozvojové agentury, což svědčí o tom, že ty vztahy se rozvíjí kontinuálně.

"Podpora samozřejmě existovala v nějaké formě již v průběhu 90. let. V Zambii působily některé české nevládní organizace. V jednu chvíli jsme se rozhodli, že by mohla přijít nějaká institucionální podpora jejich práce, kterou tu dělaly dobře. Proto jsme se rozhodli zařadit Zambii na seznam prioritních zemí české rozvojové spolupráce. To se stalo v roce 2018 a od té doby vlastně se ten program rozvíjí."

Máte nějaké příklady nejúspěšnějších projektů?

"My samozřejmě nemůžeme dělat všechno. Naše prostředky jsou omezené, i naše síly jsou omezené. Takže jsme se rozhodli, že většinu rozvojové spolupráce soustředíme na jedno místo, což je západní provincie. Máme samozřejmě projekty i jinde, třeba v jižní provincii nebo v Lusace. My se soustředíme především na zemědělství, rozvoj venkova, částečně i na zdravotnictví a vzdělávání."

Nakolik je Zambie atraktivní pro české firmy nebo české investory?

"Snažíme se o to, aby byla čím dál více atraktivnější pro české byznysmeny. Já myslím, že se nám to začíná dařit, že sem přichází stále více českých firem, aby zjistily, jestli zde mohou podnikat a doufejme, že v brzké budoucnosti uvítáme nějakou první českou investici."

Jaké obory jsou nejvíce zajímavé pro soukromé investory?

"Ty, co se nejvíce rozvíjí, je to například obor energetiky. Zde již máme konkrétní českou firmu, která se hodně zajímá o energetiku. Zajímavé jsou sektory zdravotnictví, protože zdravotní péči musí řešit všechny africké země z důvodu rostoucí populace. ČR je v tom velice dobrá, čili máme co předat."

Čeho byste chtěl během svého mandátu dosáhnout?

"Já bych chtěl především dosáhnout nějakého rozvoje obchodně ekonomických vztahů, protože si myslím, že jsme ještě pořád někde na začátku. Zambie má velký potenciál a doufám, že během svého působení zde budu moci přivítat nějakou větší českou investici. Rád bych přestřihl tu pásku, když bych tady něco otevíral."

Autoři: Igor Suvorov , Zdeňka Kuchyňová
klíčové slovo:
spustit audio