Vodní nádrž Les Království

Vodní nádrž Les Království

Přehradní nádrž vystavěná na řece Labi v roce 1920 získala své jméno podle starého hraničního hvozdu, který ji z levé strany lemuje. Kvůli svému nevídanému architektonickému provedení je vyhledávaným turistickým cílem.

Důsledky povodně z roku 1897 | Foto: KRNAP

Podnětem ke stavbě vodního díla se staly rozsáhlé povodně, které Podkrkonoší často sužovaly. Nejničivější z nich přišla 29. července roku 1897 a katastrofálně zasáhla dvě třetiny Čech, část Moravy a Slezska, část Rakouska a Německa. Vodní proudy vzedmuté Labe a Úpy tehdy poškodily všechny krkonošské obce a připravily o život 102 lidí. Ústřední vláda c. k. rakousko-uherské monarchie proto rozhodla o regulaci vodních cest v Českém království a dala podnět ke stavbě dvou údolních přehrad v horním toku Labe. Jedno z děl vzniklo u Krausových bud pod Špindlerovým mlýnem a druhé nad Dvorem Králové v Těšnově.

Vodní nádrž Les Království během výstavby  (1916) | Foto: Magazine Světozor 1916-7 / Wikimedia Commons,  public domain

Stavba vodní nádrže Les Království, nebo také Těšnovské přehrady či Bílé Třemešné, začala v roce 1910 na základě projektu vedeného Ing. Josefem Plickou z roku 1903. Celkové náklady činily 4,7 milionu rakouských korun. Přehrada byla dokončena v roce 1920 a stala se největší vodní nádrží v tehdejší Česko­slovenské republice.

Vodní nádrž Les Království | Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International

Vodní dílo se nachází 51,5 km od labského pramene. Výškový rozdíl (spád) v tomto úseku přesahuje 1085 m. Zásobující vodní nádrž má rozlohu cca 532 kilometrů čtverečních a zahrnuje kromě Labe jeho přítoky Bílé Labe, Malé Labe, Čistá, Kalenský potok, Pilníkovský potok a mnoho dalších. Sama nádrž je vyprojektována s rezervou tak, aby v případě nebezpeční mohla pojmout až 9,2 mil. kub. metrů vody.

Přehrada včetně elektrárny je od 18. dubna 1964 zapsána jako nemovitá kulturní památka a od 1. července 2010 jako národní kulturní památka ČR.

12
50.4589045273
15.7647258899
default
50.4589045273
15.7647258899
klíčová slova:

Související