Česká škola bez hranic připravuje projekt fakultních škol

Zleva místopředseda senátní komise pro krajany Tomáš Grulich, ředitelka ČŠBH Lucie Slavíková Boucher a zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Vladimír Eisenbruk, foto: autorka

V Praze v těchto dnech probíhá dvoudenní setkání zástupců Českých škol bez hranic. Cílem této mezinárodní sítě vzdělávacích institucí je výuka předškolních a školních dětí, které vyrůstají v zahraničí. Většina dětí pochází ze smíšených manželství a je občany České republiky. Během setkání si přítomní zrekapitulovali uběhlý rok a vyměnili cenné zkušenosti:

Zleva místopředseda senátní komise pro krajany Tomáš Grulich,  ředitelka ČŠBH Lucie Slavíková Boucher a zmocněnec pro krajanské záležitosti MZV ČR Vladimír Eisenbruk | Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International
Od posledního mezinárodního setkání České školy bez hranic uběhl celý kalendářní i školní rok. První úspěchy za sebou mají nové pobočky v Bruselu, v Sydney a v Mnichově, do programu by se rádi nově zapojili na Slovensku, v Itálii, Španělsku a Argentině. O novinkách během setkání promluvila zakladatelka České školy bez hranic a ředitelka pařížské divize Lucie Slavíková – Boucher:

"Novinkou tohoto roku byl školní vzdělávací program, který jsme v Paříži vypracovali dle naší mnohaleté zkušenosti a který jsme v tomto školním roce vyzkoušeli. Program byl předložen ministerstvu školství k posouzení. První část vzdělávacího programu byla samotným ministerstvem poskytnuta Výzkumnému ústavu pedagogickému v říjnu minulého roku, který jeho jazykovou část, tedy český jazyk a literaturu pro první až devátou třídu, shledal v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ministerstva školství po drobných úpravách jako vyhovující. Úpravy byly následně zapracovány do finální verze."

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce

"V září minulého roku bylo založeno občanské sdružení Česká škola bez hranic, které bylo zaregistrováno v České republice. Hlavním cílem bylo vytvořit nadnárodní organizaci, která by České školy bez hranic sjednocovala a koordinovala jejich činnost. Sdružení dále připravuje dlouhodobé projekty a usměrňuje spolupráci mezi jednotlivými pobočkami. Právě teď například probíhá v ekologickém domě Sluňákov třetí ročník letního tábora ČŠBH, kterého se letos účastní děti z Anglie, Německa a Francie."

Lucie Slavíková-Boucher | Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International
Významným krokem bylo schválení nového vládního usnesení o zachování českého kulturního dědictví na rok 2011 až 2015, o kterém jsme vás již v našem vysílání informovali. V jeho rámci byla Českým školám přislíbena finanční a materiální pomoc. Lucie Slavíková Boucher rovněž zdůraznila, že školy v budoucnosti čeká ještě spousta práce, ale i řada zajímavých projektů:

"Rádi bychom vytvořili řetězec takzvaných fakultních škol. Jejich smyslem by bylo školení studentů pedagogických oborů ve spolupráci s pedagogickými fakultami v České republice. V tomto směru jsem již zahájili jednání s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity. Od září k nám v rámci pracovního programu Erasmus přijede první ze studentek. Doufáme, že tímto způsobem podpoříme mladé lidi, kteří mají zájem o výuku a kteří by mohli v našich pobočkách přechodně pomáhat. Zároveň koncept vidím jako službu Českých škol bez hranic pro studenty. Praxe u nás je svým způsobem výjimečná, protože se odehrává v multilingvním prostředí - a to je něco, s čím se studenti v České republice těžce setkávají."

Česká škola usiluje o akreditaci svého vzdělávacího programu a zařazení do vzdělávací soustavy České republiky. Školám by tento krok přinesl celou řadu výhod, ekonomické odlehčení, zvýšení prestiže a s tím související rozšíření počtu zájemců o studium.