Ústavní soud zrušil vyhlášku Chebu o zákazu pití alkoholu na veřejnosti

Až u Ústavního soudu skončila prohibiční vyhláška západočeského města Cheb. Místní radnici se nelíbilo, že v centru města pijí převážně bezdomovci alkohol a obtěžují turisty. Rozhodli se situci řešit radikální vyhláškou, která zakazovala žebrání i pití alkoholu na veřejných prostranstvích. Vyhlášku napadl tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross, Ústavní soud mu dal za pravdu a vyhlášku zrušil. Více se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.

Zákaz popíjení alkoholu umožňoval výjimku jen při akcích pořádaných městem nebo na předem ohlášených mítincích různých sdružení. Podle Ústavního soudu však vyhláška neměla dostatečnou oporu v zákoně. Paušální zákaz konzumace alkoholu není podle ústavního soudce Jana Musila možný.

"Takto paušálně stanovený zákaz požívání alkoholu, který by bylo možné interpretovat i tak, že jde o jakékoliv i třeba nepatrné množství, je příliš dalekosáhlý a dostal by se do rozporu s jinými právními předpisy. Naše právní předpisy umožňují například zakázat prodej alkoholu nebo podávání alkoholu na veřejných prostranstvích, ale v Chebu to rozšířili na jakékoliv požívání alkoholu a to je nepřípustné a nespadá tato kompetence do pravomoci obcí."

Podle ústavního soudce Jana Musila by maximálně připadalo v úvahu zakázat nadměrnou konzumaci alkoholu. Druhým důvodem pro zamítnutí vyhlášky pak bylo nedostatečné vymezení prostor, kterých by se měla týkat. Zákaz by se totiž vztahoval i na místa, která nemají povahu veřejných prostranství.

"Třeba na soukromé pozemky a podobně. Tady ta nepřesnost by potom nepochybně vyvolávala aplikačně různé spory."

Cheb,  foto: Miloš Turek
Radnice rozhodnutí soudu respektuje. Problém s nepřizpůsobivými lidmi chce mimo jiné řešit užší spoluprací se zařízením sociální péče a církevními organizacemi. Podle starosty Jana Svobody chtěli tímto krokem radní z centra vytlačit popíjející bezdomovce, kteří si už zvykli na to, že v centru města alkohol konzumovat nesmí. Jak uvedla tisková mluvčí chebské radnice Martina Kuželová vyhláška byla schválena loni v létě.

"Myslím si, že občané jako takoví si ani neuvědomili, že taková vyhláška tady funguje, nicméně prodejci obchodních domů nebo krámků na náměstí, kteří jsou často obtěžováni přítomností opilých bezdomovců, tak ti ji jedině uvítali."

Soud rozhodl, že je vyhláška protiústavní, jak chcete situaci jinak řešit?

"Starosta našeho města Jan Svoboda v reakci na rozhodnotí Ústavního soudu doslova řekl: Nehodláme se jen tak vzdát. Vzali nám tuto vyhlášku, vymyslíme jinou."