Vzácná Kutnohorská bible má nyní i své faksimile

Foto: www.tempuslibri.cz

Na trhu je první faksimile vzácné středověké Bible kutnohorské. Nakladatelství Tempus Libri ji vydalo v omezeném nákladu. Pro celý svět pouze 199 výtisků. Více se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.

Bible kutnohorská vznikla kolem roku 1489. Jedním z prvních majitelů faksimile, tedy přesné kopie, je i papež Benedikt XVI. Ministr zahraničí Jan Kohout mu knihu předal jako výtisk číslo 16. Bible kutnohorská je druhou úplně tištěnou českou biblí. Faksimile bylo vyráběno skoro stejnými postupy jako originál vzácné knihy, říká Tomáš Žilinčar z nakladatelství Tempus Libri.

Foto: www.tempuslibri.cz
"Knížka je vzácná tím, že je to jedna z prvních tištěných knih na území Koruny české. Další zajímavostí je, že je psaná v češtině, respektive spřežkovou češtinou a je zdobena 116 krásnými dřevoryty, které jsou zdobeny teplými kolorovanými barvami."

Historik Josef Kremlák z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře dodává, že vznikla patrně jako důsledek soupeření Kutné Hory s Prahou.

"O rok dříve v roce 1488 vyšla v Praze bible pražská a dá se předpokládat, že kutnohorští patricijové představitelé stříbrného města chtěli opět Prahu dohnat a proto si objednali vytištění bible i v Kutné Hoře u tiskaře Martina z Tišnova."

Foto: www.tempuslibri.cz
Kutnohorská bible je na rozdíl od té Pražské bohatě ilustrovaná a se 612 stranami je nejrozsáhlejším českým prvotiskem. Je v dřevěných deskách s koženým potahem. Ten se u originálu dochoval většinou jen zřídka. Původní vlastníci Bible kutnohorské dostávali knihu z tiskárny Martina z Tišnova v podstatě jako nedokončené dílo. Každý majitel si ji pak sám dal svázat a od písaře nebo iluminátora si do ní nechal vepsat či domalovat barevné iniciály. Čím byla výzdoba bohatší, tím byla kniha dražší. A tak mnohé exempláře Bible kutnohorské zůstaly bez iniciál. Nikoliv však kniha v Českém muzeu stříbra, podle které bylo faksimile zhotoveno.

Foto: www.tempuslibri.cz
"Celý náklad faksimilí je v limitované sérii v počtu 199 kusů pro celý svět. Prodejní cena je 149 tisíc korun včetně snížené sazby DPH,"

uvedl Tomáš Žilinčar z nakladatelství Tempus Libri. Každý výtisk má svůj certifikát, který notářsky garantuje shodu s originálem, pořadové číslo a pravost původu. Certifikát se vystavuje přímo na jméno majitele. Ředitelka Českého muzea stříbra v Kutné Hoře Světlana Hrabánková považuje vydání bible za jednoznačný přínos.

"Tím se zpřístupňuje vzácná sbírková věc široké veřejnosti, protože se dostane do rukou nejenom těch, kdo na to budou mít a koupí si ji do soukromí, ale dostane se i do institucí a budou ji moci studovat i badatelé."

Zájemci najdou přesnou napodobeninu Bible kutnohorské i v digitální podobě.